Bliv
medlem

MEDLEMSKAB
membersoverview1101

Unbolt AS

Gjennom oppkjøp og organisk vekst bygger Unbolt AS verdier innenfor software og dataanalyse knyttet til bygg- og eiendomsbransjen Etablert i 2022, har Unbolt AS raskt markert seg som en innovativ aktør i bolig- og eiendomssektoren. I sin oppstartsfase foretok selskapet et strategisk oppkjøp av Iverdi AS, som forvaltes i tett samarbeid med Norsk Takst. IVerdi AS innehar leverer markedets prefererte fagsystem og besitter enestående data om boligens tilstand og behov. Unbolt AS har ytterligere styrket sin posisjon gjennom to nøkkeltransaksjoner i “data & analyse” segmentet. Med fullt eierskap i det svenske selskapet BuildFlow, som forener datainnsamling med kapitalvarer, samt Reduce Analytics og deres ledende arbeid innen energianalyse og tiltak, har Unbolt satt seg i førersetet for den digitale transformasjonen av bransjen. Unbolt AS er dedikert til å levere fart og kvalitet i alt vi gjør, og ser nå mot nordisk ekspansjon. Målet er klart: å bli den foretrukne tilbyderen av bolig- og eiendomsdata i Norden.

Pål Magnus Bjørlo

Adresse:
Karenlyst Alle 2, 0278 Oslo
Tlf.:
+4790865054
Mobil:
+4790865054

Virksomhedens aktiviteter:
Data og programvare med mål om en tryggere bolighandel Objektiv innsikt gir grunnlag for smartere beslutninger om bolig. Uavhengige data og analyser skaper en tryggere bolighandel, identifiserer effektive miljøvennlige tiltak, energibesparelser og reduserer risiko for både miljø og lommebok. Vi jobber hovedsakelig under to disipliner Data & Analyse og Programvare. Gjennom data & analyse leverer vi objektiv innsikt og beslutningsstøtte i alle faser for eiendomsmarkedet. Våre software skal være effektive og tidsbesparende verktøy for datafangst når en eiendom befares. Gode boligvalg gir grønnere boligmasse.