Bliv
medlem

MEDLEMSKAB
membersoverview1101

Innovasjon Norge

Kristine K. Timberlid

Adresse:
Dampfærgevej 10, 2100 København Ø
Mobil:
+4795226051


Virksomhedens norske relationer:
Det danske markedet er viktig for norsk næringsliv, og sammen kan landene være pådrivere i det grønne skiftet innenfor blant annet havvind og karbonfangst- og lagring. Etablering i Danmark fungerer ofte som en inngangsport til andre europeiske markeder. På linken fremgår Innovasjon Norges satsningsområder i Danmark https://www.innovasjonnorge.no/kontor-internasjonalt/danmark