Bliv
medlem

MEDLEMSKAB
eventsoverview1098

Næringslivskonference i Aarhus: Norge og Danmark -sammen om en bærekraftig fremtid

INNOVATION NORWAY: Norsk og dansk næringsliv inviteres til å delta på konferanser i København og Aarhus. Tema for konferansene vil være grønn energi, CCS, helseteknologi, livsvitenskap, forsvarsindustri og grønn maritim. Etter invitasjon av Hennes Majestet Dronning Margrethe reiser Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja på offisielt besøk til Danmark 15. og 16. juni 2023. Kongeparet ledsages under næringslivskonferansen av Deres Kongelige Høyheter Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary. Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt, olje- og energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre deltar, samt dansk klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, dansk næringsminister Morten Bødskov og dansk minister for nordisk samarbeid Louise Schack Elholm. Norge og Danmark har ambisjoner om å være verdensledende på grønn omstilling og bærekraft. Sammen kan vi bidra til fremtidsrettede løsninger, og dermed også oppfylle den nordiske visjonen om å bli den mest bærekraftige og integrerte region i verden. På oppdrag fra det norske Nærings- og fiskeridepartement er Innovasjon Norge ansvarlig for å lede og organisere programmet for den medfølgende næringslivsdelegasjonen.

Dato:
16. juni 2023 kl. 10:15 - 18:00
Sted:
AARHUS

FORMÅL

  • Styrke samarbeidet mellom Norge og Danmark på utvalgte strategiske satningsområder.
  • Styrke relasjonen mellom relevante myndigheter og viktige beslutningstakere for å bygge sterke og levedyktige verdikjeder.

_____________________________________

PROGRAM

_____________________________________

FREDAG 16. JUNI 2023 - AARHUS

  • LOKASJON: DOKK1

10:15-11:00 Offisiell plenumsåpning, med deltakelse av DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja og DD.KK.HH. Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary.

11:00-16:00 Parallellsesjoner

16:00-18:00 Norge og Danmark næringslivsmottakelse

TILMELDING: KLIK HER