Bliv
medlem

MEDLEMSKAB
richtext1104

LIDT OM NDCC

NDCC er en forening der arbejder for at styrke relationerne mellem Norge og Danmark – både kommercielt, kulturelt og mellem enkeltpersoner. Vi har fokus på at danne gode netværk for vore medlemmer på faglige og sociale arrangementer med aktuelle temaer fra norsk og dansk erhvervsliv.

BAGGRUND

NDCC er en forkortelse for Norwegian Danish Chamber of Commerce eller Norsk Dansk Handelskammer i daglig tale. 

På den stiftende generalforsamling i 2016 blev foreningerne Norsk-Dansk Handelskammer og NPC (Norwegian professionals Copenhagen) slået sammen. Norsk-Dansk Handelskammer har rødder tilbage fra 1972 da Foreningen af Norske Datterselskaber i Danmark ble stiftet og har været en forening for virksomheder med et dansk-norsk fokus. NPC blev stiftet i 2006 som et netværk for erhvervsaktive nordmænd i København. Ved at lægge foreningerne sammen kan både virksomheder og privatpersoner med interesse for norsk-dansk erhvervsliv mødes i et aktivt netværk, og drage nytte af hinanden.

I 2024, på den årlige generalforsamling, besluttedes det lovformligt, at ændre navnet på foreningen til Norwegian Danish Chamber of Commerce og fjerne ordet Culture da der er en udbredt enighed om at fokus fortsat ville være netværk af erhvervsmæssig karakter. 

FORMÅL

Både Norge og Danmark har i alle tider været interesseret i samhandel. I dag oplever vi et stigende antal norske virksomhedsetableringer i Danmark såvel som danske etableringer i Norge.

De to lande har en stadig voksende eksport og import af hinandens varer.

NDCC ønsker at lægge til rette for at virksomheder og enkeltpersoner med interesse for norsk-danske relationer kan danne netværk, og opbygge sin viden om hinanden, og på den måde være med at styrke den norsk-danske samhandel.

BESTYRELSE

NDCC vælger hvert år på generalforsamlingen en bestyrelse. Bestyrelsen arbejder på frivillig basis for at arrangere aktiviteter for medlemmerne, og at sikre en forsvarlig drift af foreningen.

Medlemmer til bestyrelsen vælges på NDCCs ordinære generalforsamling for en periode af to år. For at sikre kontinuitet, er valg til bestyrelsen forskudt, så tre medlemmer er på valg et år, mens de tre andre er på valg efterfølgende år. Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand blandt de valgte medlemmer.

Nuværende bestyrelse blev valgt på foreningens generalforsamling april 2024.

VEDTÆGTER

For mere information om NDCC finder du her foreningens vedtægter. 

ETABLERINGSNOTAT

Her finder du vores etableringsnotat, som er en kortfattet guide med råd og tips til norske virksomheder som planlægger etablering i Danmark. Notatet er sidst opdateret i 2024.