Bliv
medlem

MEDLEMSKAB
eventsoverview1098

Digital generalforsamling - Frist for afstemning om bestyrelsens beslutningspunkter

Så er der tid for afstemning, i vores digitale generalforsamling. Nedenunder finder I generalforsamlingens punkter til afstemning. Der er ikke indkommet hverken spørgsmål eller kommentarer til punkterne. Alle medlemmer har også fået punkterne tilsendt pr mail. For at deltage, skal I sende mailen retur, med et ja eller nej ved hvert af punkterne. Sidste frist for at deltage i afstemningen er fredag den 24. april.

Dato:
24. april 2020 kl. 08:00 - 21:00
Sted:
Hjemmefra

NDCC’s generalforsamling 2020

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og sekretær
2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag fra medlemmerne
7. Fastsættelse af årskontingent
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent og sekretær

Ingen afstemning.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning

Bestyrelsen beder om generalforsamlingens godkendelse af den aflagte årsberetning.

JA NEJ

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Bestyrelsen beder om generalforsamlingens godkendelse af det aflagte regnskab.

JA NEJ

4. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen beder om generalforsamlingens opbakning til at vælge Dagny Nome til bestyrelsen og Mathilde Byskov som suppleant.

JA NEJ

5. Valg af revisor

Bestyrelsens foreslår, at Even Elias Austevoll genvælges som foreningens revisor.

JA NEJ

6. Indkomne forslag fra medlemmerne

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne i forlængelse af, at den oprindelige invitation blev udsendt med varsel i henhold til vedægterne.

7. Fastsættelse af årskontingent

Bestyrelsens foreslår, at nuværende kontingentsatser bibeholdes i det kommende år.

JA NEJ

8. Eventuelt

Der er ikke meldt emner ind under eventuelt.

Afstemning

Send din afstemning til kontakt@ndcc.dk senest 24.4.2020. Det gøres nemmest ved at svare på den tilsendte mail.

Vi håber, at så mange som muligt af jer vil tage jer tid til at sikre medlemsdemokratiet ved at deltage i den digitale generalforsamling.

Med venlig hilsen NDCC’s bestyrelse