Om NDCC

NDCC er en forening der arbejder for at styrke de kommercielle, kulturelle og personbårne relationer mellem Norge og Danmark, den norsk-danske samhandel og interessen for anliggender med betydning både for Norge og Danmark.

Formål

Samhandlen mellem Norge og Danmark har i alle tider været af afgørende betydning for begge parter, og vi oplever i dag et stigende antal såvel norske virksomhedsetableringer i Danmark som danske i Norge. Ligeledes har de to lande – i kraft af deres ret forskellige styrkepositioner – en stadig og gensidigt voksende eksport til hinanden og import af hinandens varer. NDCC vil sikre fortsat vækst i samhandlen mellem de to lande via viden om hinanden og bedre mulighed for netværksdannelse mellem virksomheder og deres ledere, organisationer og enkeltpersoner med interesse for norsk-danske relationer.

NDCC vælger hvert år en bestyrelse som på frivillig basis sikrer forsvarlig drift af foreningen og jævnlige aktiviteter for medlemmerne.