Om NDCC

NDCC er en forening der arbejder for at styrke relationerne mellem Norge og Danmark – både kommercielt, kulturelt og mellem enkeltpersoner. Vi har fokus på at danne gode netværk for vore medlemmer på faglige og sociale arrangementer med aktuelle temaer fra norsk og dansk erhvervsliv.

Baggrund:

NDCC er en forkortelse for Norwegian Danish chamber of Commerce and Culture. Foreningen fik sit navn under den stiftende generalforsamlingen i 2016. Da blev foreningerne Norsk-Dansk Handelskammer og NPC (Norwegian professionals Copenhagen) slået sammen. Norsk-Dansk Handelskammer har rødder tilbage fra 1972 da Foreningen af Norske Datterselskaber i Danmark ble stiftet og har været en forening for virksomheder med et dansk-norsk fokus. NPC blev stiftet i 2006 som et netværk for erhvervsaktive nordmænd i København. Ved at lægge foreningerne sammen kan både virksomheder og privatpersoner med interesse for norsk-dansk erhvervsliv mødes i et aktivt netværk, og drage nytte af hinanden.

Formål:

Både Norge og Danmark har i alle tider været interesseret i samhandel. I dag oplever vi et stigende antal norske virksomhedsetableringer i Danmark såvel som danske etableringer i Norge. De to lande har også – i kraft af deres ret forskellige styrkepositioner – en stadig voksende eksport og import af hinandens varer.


NDCC ønsker at lægge til rette for at virksomheder og enkeltpersoner med interesse for norsk-danske relationer kan danne netværk, og bygge op sin viden om hinanden, og på den måde være med at styrke den norsk-danske samhandel.


Bestyrelse:


NDCC vælger hvert år på generalforsamlingen en bestyrelse. Bestyrelsen arbejder på frivillig basis for at arrangere aktiviteter for medlemmerne, og at sikre en forsvarlig drift af foreningen.

Læs mere om bestyrelsen her.