Medlemmer - Erhverv

Alle virksomheder med aktivitet i Danmark og med interesse for at styrke norsk-dansk samhandel og norsk-danske relationer kan være medlem af NDCC – enten som ordinært medlem, eller som sponsormedlem.​

Virksomhedstyper

Medlemmerne omfatter alt fra enkeltmandsvirksomheder med aktiviteter i eller interesse for norsk-danske relationer til store spillere inden for sektorer som bank og forsikring, ejendomme, olie og gas, transport, fødevarer og detailhandel. Der er ingen begrænsninger på hvilken type virksomhed eller inden for hvilket erhvervsmæssigt område man skal beskæftige sig for at være medlem af NDCC. Kultur- og vidensinstitution, der har aktiviteter eller interesser for norsk-danske relationer, indgår i foreningen på samme vilkår som erhvervsmedlemmer.

Medlemsoversigt

I højre kolonne finder du en samlet oversigt over NDCCs virkomshedsmedlemmer. Ved at klikke på virksomhedens navn får du her en kort præsentation af virksomheden:

THREE POINT ZERO

Steinar Valade-Amland


Saltsøhus, Saltsøvej 22
DK – 4050 Skibby
+45 2031 2240
2012
1

Konsulentvirksomhed indenfor områderne design management, innovations- rådgivning, kompetenceudvikling for de kreative erhverv og anden designrelateret virksomhed.

Steinar Valade-Amland er selv af norsk oprindelse og har deltaget i andre norsk-danske aktiviteter.
 

Læs mere om hvordan din virksomhed kan blive medlem.

Læs mere om vore private medlemmer.