Medlemmer - Erhverv

Alle virksomheder med aktivitet i Danmark og med interesse for at styrke norsk-dansk samhandel og norsk-danske relationer kan være medlem af NDCC – enten som ordinært medlem, eller som sponsormedlem.​

Virksomhedstyper

Medlemmerne omfatter alt fra enkeltmandsvirksomheder med aktiviteter i eller interesse for norsk-danske relationer til store spillere inden for sektorer som bank og forsikring, ejendomme, olie og gas, transport, fødevarer og detailhandel. Der er ingen begrænsninger på hvilken type virksomhed eller inden for hvilket erhvervsmæssigt område man skal beskæftige sig for at være medlem af NDCC. Kultur- og vidensinstitution, der har aktiviteter eller interesser for norsk-danske relationer, indgår i foreningen på samme vilkår som erhvervsmedlemmer.

Medlemsoversigt

I højre kolonne finder du en samlet oversigt over NDCCs virkomshedsmedlemmer. Ved at klikke på virksomhedens navn får du her en kort præsentation af virksomheden:

Equinor Refining Denmark AS

CEO, Jofrid Klokkehaug


Melbyvej 17
DK – 4400 Kalundborg
+45 59 57 45 00
Kalundborgraffineriet ble satt i produksjon i 1961. Statoil ASA kjøpte Essos bensinstasjoner i Danmark og oljeraffineriet i Kalundborg i 1986 Statoil ASA solgte seg helt ut av bensistasjonsjonene i Danmark i 2012. Skiftede navn til Equinor i 2018. Antal ans. 370

Selskabets formål er fremstilling, raffinering, transport af og handel med olie og produkter deraf samt virksomhed der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed, endvidere deltagelse i lignende virksomheder i eller uden for Danmark.

Equinor Refining Denmark A/S er et 100 % eid datterselskap av Equinor ASA 

Læs mere om hvordan din virksomhed kan blive medlem.

Læs mere om vore private medlemmer.

 

”NPC var en vigtig døråbner til et nyt netværk da jeg flyttede til København i 2013. Jeg havde ikke arbejde og var glad for gode indspil og tips om det danske arbejdsmarked.

Da jeg efterhånden startede hos Resources, var det naturlig for vores virksomhed at blive medlem i NDCC. Vores kunder er nordiske, og jeg som nordmand arbejder en del med opdrag i Oslo. Gennem NDCC-netværket har jeg fået mange gode kontakter, som igen har åbnet døre til nye netværk.”

Siri Zachariassen, Research manager – partner hos Resources