Medlemmer - Erhverv

Alle virksomheder med aktivitet i Danmark og med interesse for at styrke norsk-dansk samhandel og norsk-danske relationer kan være medlem af NDCC – enten som ordinært medlem, eller som sponsormedlem.​

Virksomhedstyper

Medlemmerne omfatter alt fra enkeltmandsvirksomheder med aktiviteter i eller interesse for norsk-danske relationer til store spillere inden for sektorer som bank og forsikring, ejendomme, olie og gas, transport, fødevarer og detailhandel. Der er ingen begrænsninger på hvilken type virksomhed eller inden for hvilket erhvervsmæssigt område man skal beskæftige sig for at være medlem af NDCC. Kultur- og vidensinstitution, der har aktiviteter eller interesser for norsk-danske relationer, indgår i foreningen på samme vilkår som erhvervsmedlemmer.

Medlemsoversigt

I højre kolonne finder du en samlet oversigt over NDCCs virkomshedsmedlemmer. Ved at klikke på virksomhedens navn får du her en kort præsentation af virksomheden:

Lundgrens

Nina Ringen, Partner, Advokat


Tuborg Boulevard 10
DK – 2900 Hellerup
+45 3525 2535
+45 3525 2536
lundgrens.dk
1996
115

"Lundgrens rådgiver danske og udenlandske virksomheder, finansielle institutioner, private equity huse, organisationer samt offentlige myndigheder og institutioner. Vi arbejder efter et key-account princip. Hver klient er tilknyttet en key-account manager, som er klientens faste kontaktperson, og som altid kan kontaktes i relation til de opgaver, som Lundgrens hjælper klienten med. Den ansvarlige key-account manager vil ligeledes i tæt dialog med klienten sikre (i) at klientens rådgivningsbehov er forstået, (ii) at opgaver løses i overensstemmelse hermed og i lyset af klientens strategi, og (iii) at de jurister, der besidder de rette kompetencer hos Lundgrens, bliver en del af holdet. "

Nina Ringen er selv født og opvokset i Norge. Norsk er hendes modersmål. Lundgrens har etableret tætte forbindelser til norske advokater og norsk næringsliv, og vi repræsenterer således udenlandske virksomheder i Norge og norske virksomheder i EU i samarbejde med vores gode norske advokatkollegaer. 

Læs mere om hvordan din virksomhed kan blive medlem.

Læs mere om vore private medlemmer.

 

”NPC var en vigtig døråbner til et nyt netværk da jeg flyttede til København i 2013. Jeg havde ikke arbejde og var glad for gode indspil og tips om det danske arbejdsmarked.

Da jeg efterhånden startede hos Resources, var det naturlig for vores virksomhed at blive medlem i NDCC. Vores kunder er nordiske, og jeg som nordmand arbejder en del med opdrag i Oslo. Gennem NDCC-netværket har jeg fået mange gode kontakter, som igen har åbnet døre til nye netværk.”

Siri Zachariassen, Research manager – partner hos Resources