Medlemmer – Erhverv

Alle virksomheder med aktivitet i Danmark og med interesse for at styrke norsk-dansk samhandel og norsk-danske relationer kan være medlem af NDCC – enten som ordinært medlem, eller som sponsormedlem.​

Lundgrens

Nina Ringen, Partner, Advokat og Mads llum, Partner, Advokat


Tuborg Havnevej 19
DK – 2900 Hellerup
+45 3525 2535
+45 3525 2536
lundgrens.dk
1996
115

"Lundgrens rådgiver danske og udenlandske virksomheder, finansielle institutioner, private equity huse, organisationer samt offentlige myndigheder og institutioner. Vi arbejder efter et key-account princip. Hver klient er tilknyttet en key-account manager, som er klientens faste kontaktperson, og som altid kan kontaktes i relation til de opgaver, som Lundgrens hjælper klienten med. Den ansvarlige key-account manager vil ligeledes i tæt dialog med klienten sikre (i) at klientens rådgivningsbehov er forstået, (ii) at opgaver løses i overensstemmelse hermed og i lyset af klientens strategi, og (iii) at de jurister, der besidder de rette kompetencer hos Lundgrens, bliver en del af holdet. "

Nina Ringen er selv født og opvokset i Norge. Norsk er hendes modersmål. Lundgrens har etableret tætte forbindelser til norske advokater og norsk næringsliv, og vi repræsenterer således udenlandske virksomheder i Norge og norske virksomheder i EU i samarbejde med vores gode norske advokatkollegaer.

Virksomhedstype

Medlemmerne omfatter alt fra enkeltmandsvirksomheder med aktiviteter i eller interesse for norsk-danske relationer til store spillere inden for sektorer som bank og forsikring, ejendomme, olie og gas, transport, fødevarer og detailhandel. Der er ingen begrænsninger på hvilken type virksomhed eller inden for hvilket erhvervsmæssigt område man skal beskæftige sig for at være medlem af NDCC.

Hvis du repræsenterer en kultur og / eller vidensinstitution, hvor I har aktiviteter eller interesser for norsk-danske relationer, vil I indgå i foreningen på samme vilkår som erhvervsmedlemmer.

 

Medlemsoversigt

I HØJRE KOLONNE FINDER DU EN SAMLET OVERSIGT OVER NDCC’s VIRKSOMHEDSMEDLEMMER.

Ved at klikke på virksomhedens navn finder du en kort præsentation af virksomheden.

 

MEDLEMMER – PRIVAT

Enhver erhvervsaktiv privatperson med en særlig interesse for norsk-danske anliggender kan være medlem af NDCC, deltage i foreningens aktiviteter og vælges til foreningens bestyrelse.