Medlemmer - Erhverv

Alle virksomheder med aktivitet i Danmark og med interesse for at styrke norsk-dansk samhandel og norsk-danske relationer kan være medlem af NDCC – enten som ordinært medlem, eller som sponsormedlem.​

Virksomhedstyper

Medlemmerne omfatter alt fra enkeltmandsvirksomheder med aktiviteter i eller interesse for norsk-danske relationer til store spillere inden for sektorer som bank og forsikring, ejendomme, olie og gas, transport, fødevarer og detailhandel. Der er ingen begrænsninger på hvilken type virksomhed eller inden for hvilket erhvervsmæssigt område man skal beskæftige sig for at være medlem af NDCC. Kultur- og vidensinstitution, der har aktiviteter eller interesser for norsk-danske relationer, indgår i foreningen på samme vilkår som erhvervsmedlemmer.

Medlemsoversigt

I højre kolonne finder du en samlet oversigt over NDCCs virkomshedsmedlemmer. Ved at klikke på virksomhedens navn får du her en kort præsentation af virksomheden:

Nordan Miljø ApS

Olav Wathne


c/o Nordan Consult A.S Postboks 717
N-4003 Stavanger Norge
+47 47 51 82 82 60
+47 47 51 82 82 66

Repræsentant for INC Energy A.S. Affald og biomasse forgasning. Andre aktiviteter indenfor miljøteknik.

Nordan Consult A.S., Stavanger
 

Læs mere om hvordan din virksomhed kan blive medlem.

Læs mere om vore private medlemmer.