Medlemmer - Erhverv

Alle virksomheder med aktivitet i Danmark og med interesse for at styrke norsk-dansk samhandel og norsk-danske relationer kan være medlem af NDCC – enten som ordinært medlem, eller som sponsormedlem.​

Virksomhedstyper

Medlemmerne omfatter alt fra enkeltmandsvirksomheder med aktiviteter i eller interesse for norsk-danske relationer til store spillere inden for sektorer som bank og forsikring, ejendomme, olie og gas, transport, fødevarer og detailhandel. Der er ingen begrænsninger på hvilken type virksomhed eller inden for hvilket erhvervsmæssigt område man skal beskæftige sig for at være medlem af NDCC. Kultur- og vidensinstitution, der har aktiviteter eller interesser for norsk-danske relationer, indgår i foreningen på samme vilkår som erhvervsmedlemmer.

Medlemsoversigt

I højre kolonne finder du en samlet oversigt over NDCCs virkomshedsmedlemmer. Ved at klikke på virksomhedens navn får du her en kort præsentation af virksomheden:

Martinsen Aarhus Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Søren Anthon Pedersen


Voldbjergvej 16, 2. sal
DK – 8240 Risskov
87439600
76114406
1940
220

Virksomheden driver rådgivning og revision for små og mellemstore virksomheder. Virksomheden rådgiver om udelandske virksomheders etablering i Danmark og yder full-service assistance til udenlandske virksomheder, der etablerer fast driftssted i Danmark. Vi yder endvidere rådgivning til danske virksomheder, der ønsker at etab- lere sig i Norge.

Vi har relation til Norge gennem samarbejde med norske revisorer. Vi taler og forstår norsk på kontoret.
 

Læs mere om hvordan din virksomhed kan blive medlem.

Læs mere om vore private medlemmer.