Bestyrelsen 2017/2018

Medlemmerne vælges på NDCCs ordinære generalforsamling for en periode af to år. Valghandlingen foregår på en sådan måde, at tre af bestyrelsens medlemmer vælges forskudt med et år i forhold til de øvrige tre bestyrelsesmedlemmer, således at en vis grad af kontinuitet bibeholdes. Bestyrelsen vælger formand og næstformand af dens midte.

Nuværende bestyrelse

 

Steinar Valade-Amland
Formand
Three Point Zero

 

Kim Heiberg
Næstformand
DFDS

 

Kirsten Stochflet Jensen
Bestyrelsesmedlem / Kasserer
DNB

 

Karsten Kielland
Bestyrelsesmedlem
Accura Advokatpartnerselskab

 

Siri Zachariassen
Bestyrelsesmedlem
Resources Denmark ApS

 

Kim Frost Fuglsang
Bestyrelsesmedlem
ATPI

 

AnneLiv Eriksen
Sekretær
Innovasjon Norge – København