Bestyrelsen 2018/2019

Medlemmer til bestyrelsen vælges på NDCCs ordinære generalforsamling for en periode af to år. For at sikre kontinuitet, er valg til bestyrelsen forskudt, så tre medlemmer er på valg et år, mens de tre andre er på valg efterfølgende år. Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand blandt de valgte medlemmer.

Nuværende bestyrelse blev valgt på foreningens generalforsamling den 14. marts 2018:

 

Steinar Valade-Amland
Formand
Three Point Zero

 

Kim Heiberg
Næstformand
DFDS

 

Kirsten Stochflet Jensen
Bestyrelsesmedlem / Kasserer
DNB

 

Siri Zachariassen
Bestyrelsesmedlem
Resources Denmark ApS

 

Kim Frost Fuglsang
Bestyrelsesmedlem
ATPI

 

Jeppe Brogaard Clausen
Bestyrelsesmedlem
NJORD Advokatpartnerselskab

 

AnneLiv Eriksen
Sekretær
Innovasjon Norge – København