medlemmer0

Advokatenes HR AS

Advokatenes HR er en del av HR Companies bestående av Advokaternes HR og Revisorernes HR i Danmark og Advo HR i Sverige.

Lena Rosborg

Adresse:
C/O Veiby Økonomi AS
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss
Norge
Tlf.:
33387182

Virksomhedens aktiviteter:
Advokatenes HR er en del av HR Companies bestående av Advokaternes HR og Revisorernes HR i Danmark og Advo HR i Sverige.


Bliv
medlem