medlemmer0

Lundgrens

"Lundgrens rådgiver danske og udenlandske virksomheder, finansielle institutioner, private equity huse, organisationer samt offentlige myndigheder og institutioner. Vi arbejder efter et key-account princip. Hver klient er tilknyttet en key-account manager, som er klientens faste kontaktperson, og som altid kan kontaktes i relation til de opgaver, som Lundgrens hjælper klienten med. Den ansvarlige key-account manager vil ligeledes i tæt dialog med klienten sikre (i) at klientens rådgivningsbehov er forstået, (ii) at opgaver løses i overensstemmelse hermed og i lyset af klientens strategi, og (iii) at de jurister, der besidder de rette kompetencer hos Lundgrens, bliver en del af holdet. "

Nina Ringen, Partner, Advokat

Adresse:
Tuborg Boulevard 10
DK – 2900 Hellerup
Tlf.:
+45 3525 2535
Fax:
+45 3525 2536
Web-site:

Etableret:
1996
Antal ans.:
115

Virksomhedens aktiviteter:
"Lundgrens rådgiver danske og udenlandske virksomheder, finansielle institutioner, private equity huse, organisationer samt offentlige myndigheder og institutioner. Vi arbejder efter et key-account princip. Hver klient er tilknyttet en key-account manager, som er klientens faste kontaktperson, og som altid kan kontaktes i relation til de opgaver, som Lundgrens hjælper klienten med. Den ansvarlige key-account manager vil ligeledes i tæt dialog med klienten sikre (i) at klientens rådgivningsbehov er forstået, (ii) at opgaver løses i overensstemmelse hermed og i lyset af klientens strategi, og (iii) at de jurister, der besidder de rette kompetencer hos Lundgrens, bliver en del af holdet. "

Virksomhedens norske relationer:
Nina Ringen er selv født og opvokset i Norge. Norsk er hendes modersmål. Lundgrens har etableret tætte forbindelser til norske advokater og norsk næringsliv, og vi repræsenterer således udenlandske virksomheder i Norge og norske virksomheder i EU i samarbejde med vores gode norske advokatkollegaer.

Bliv
medlem