medlemmer0

Energi Salg Norge A/S

Salg av strøm til virksomheter samt tilhørende aktiviteter

Adm.direktør Espen Fjeld

Adresse:
Fjordveien 1
NO-1363 Høvik
Tlf.:
+47 67 20 81 90

Etableret:
2010
Antal ans.:
9

Virksomhedens aktiviteter:
Salg av strøm til virksomheter samt tilhørende aktiviteter

Virksomhedens norske relationer:
Heleid datterselskap av Energi Danmark A/S

Bliv
medlem