Etablering i Danmark

Skal du etablere et selskab i Danmark? Så er der mange formelle regler at forholde sig til. Vi har - sammen med vore samarbejdspartnere - udarbejdet et etableringsnotat, der tager sigte på at give dig en samlet oversigt.

Etableringsnotat

Etableringsnotatet er udarbejdet i samarbejde mellem Accura Advokatpartnerselskab, DNB Bank ASA, Filial af DNB Bank ASA, Norge, NDCC (Norwegian-Danish chamber of Commerce and Culture), Innovasjon Norge, København, og Martinsen Aarhus Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Du kan dowloade etableringsnotatet her: ETABLERING I DANMARK

Sidst opdateret: Juni 2019

Da regelværk omkring etablering er under konstant revision, vil vi anbefale dig at indhente mere detaljerede oplysninger, dersom du ønsker at etablere dig i Danmark. Du finder kontaktinformation i notatet.